โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทเดิมของฟอร์เลิฟโฮม ปัจจุบันปรับปรุงห้องพักและบรรยากาศรีสอร์ทใหม่ในชื่อ โฮมแอนด์ฮิลล์ มีห้องพัก 50 ห้อง เป็นแบบบ้านพัก และแบบโรงแรม