FORLOVEHOME

สวนอาหารบ้านโฟกัส นครนายก

สวนอาหารบ้านโฟกัส อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 089-6001600 รองรับกรุฟสัมมนา กรุฟไม่เกิน 200 ท่าน จัดอาหารเป็นชุด บุฟเฟต์ เหมาจ่าย รายท่าน อาหารกล่อง เบรก เรามีทุกรูปแบบให้บริการ

“สวนอาหารบ้านโฟกัส ผู้ผลิตแหนมเนือง หมูยออุบล ใหม่สดทุกวัน ปราศจากสารกันบูด และสารเจือปน”