พระตรีมูรติ

               พระตรีมูรติ ณ.ฟอร์เลิฟโฮม รีสอร์ท นครนายก ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าส่วนต้อนรับของ"LOVE LAND" by ฟอร์เลิฟโฮม รีสอร์ท นครนายก เพื่อให้ลูกค้าและแขกผู้มาเยือนทั่วไป สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล โดยเราได้จัดเตรียม ธูปแดง เทียนแดง ไว้ให้ท่านกราบไหว้บูชา โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่าย หรือถ้าท่านต้องการสื่อถึงองค์ท่าน โดยถูกต้องตามกรรมวิธีพราหมณ์ เราก็มีผู้รู้ถึงการบูชาอย่างลึกซึ้ง ไว้แนะนำ วิธีบูชา และการขอพรให้สมประสงค์โดยเร็ว 

             พระตรีมูรติ ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์  เพราะ ทั้ง 3 พระองค์ คือ พระพรหม , พระวิษณุ (พระนารายณ์) และพระศิวะ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว นาม พระตรีมูรติ  โดยพระอานุภาพ ของเทพเจ้า ทั้ง 3 พระองค์  สามารถประทานความสมหวังได้ทุกเรื่อง  เพราะ พระองค์ เป็นผู้สร้าง โดยองค์พระพรหม  ผู้รักษา โดยองค์พระวิษณุ  และผู้ทำลายสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตโดยองค์พระศิวะ  ซึ่งจะให้ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต และการงาน โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถือว่าองค์พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ที่คนไทยเชื่อถือและบูชากราบไหว้กันมานาน    

                เราจัดสร้างขึ้นโดยถูกต้องตามกรรมวิธีพราหมณ์ จัดสร้างด้วยความประณีต บรรจง มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  พร้อมเข้าพิธีโซฮา  ด้วยที่ประชุมองค์คณะพราหมณ์ เต็มคณะ  พร้อมเครื่องบูชาเต็มรูปแบบ เพื่อให้ท่านสักการบูชาบังเกิดผล แห่งความสำเร็จ และบังเกิดผลแห่งความรักที่ยั่งยืน ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ และสมความปรารถนาในความรักที่ท่านจะมอบให้แด่คนที่ท่านรัก  เหมาะสำหรับทุกๆความรักที่มีต่อกัน ที่  "LOVE LAND" by ฟอร์เลิฟโฮม รีสอร์ท นครนายก

                

   

ประมวลภาพ ประกอบพิธี โซฮา โดยองค์คณะพราหมณ์จากวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ก่อนจะนำมาประดิษฐาน ณ.ฟอร์เลิฟโฮม รีสอร์ทนครนายก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 16.16 น.