FORLOVEHOME

กิจกรรมวอร์คแรลลี่

วัตถุประสงค์ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดทักษะ ศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน แก้ไขปัญหา โดยการแบ่งกลุ่มหรือแบ่งงานกันทำ กิจกรรมวอร์คแรลลี่ แบ่งออกเป็น แบบสันทนาการ เน้นความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย สร้างความสามัคคีและความมีมนุษย์สัมพันธ์ ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และแบบให้ความรู้ทางวิชาการ

ลักษณะการเล่นและจุดประสงค์ของแต่ละสถานีกิจกรรมวอล์คแรลลี่

1.สถานีกู้ระเบิด

ลักษณะการเล่น   มีท่อพีวิซีให้สามอันความสูงต่างระดับกันวางห่างกันประมาณ  5 เมตร  หลังจากนั้นจะวางลูกบอลไว้บนท่อพีวีซีท่อแรก  แล้วจะมีเชือก  10  เส้นให้ทำยังไงก็ได้นำลูกบอลจากจุดแรกเคลื่อนย้ายไปวางที่จุด  2  และจุด   3  ภายในเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นตั้งสมาธิและระมัดระวังในการทำงาน

2.สถานีตาข่ายเทวรูป

ลักษณะการเล่น   จะมีเชือกเป็นตาข่ายให้ส่งผู้เล่น ( ตัวแทนเป็นเทวรูป ) ผ่านช่องตาข่าย โดยที่ผู้ส่ง  ผู้รับ  และเทวรูป ห้ามโดนตาข่าย  ถ้าโดนอาจจะต้องถูกทำโทษ

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นแบ่งคนให้เหมาะกับงานและทุกคนมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน

3.สถานีรวมเป็นหนึ่ง

ลักษณะการเล่น   จะมีวงกลมใหญ่ให้ผู้เล่นช่วยกันนำห่วงยางเส้นเล็กไปคล้องอุปกรณ์ที่อยู่ตรง             จุดศูนย์กลางของวงกลมให้ได้จำนวนมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจและไว้ใจในเพื่อนร่วมงาน

4.สถานีเรือสำราญ

ลักษณะการเล่น   จะมีกระสอบ 2 ผืน โดยให้ผู้เล่นทุกคนจะต้องขึ้นไปอยู่บนกระสอบ โดยจะต้องช่วยนำกระสอบไปให้ถึงเส้นชัย   โดยที่ผู้เล่นทุกคนห้ามลงจากกระสอบและนำธงไปปักที่เส้นชัย

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นได้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย

5.สถานีหอคอย

ลักษณะการเล่น   จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ 1 ฉบับ และสก๊อตเทป 1 ม้วน  ทางเราจะมีโจกย์ให้ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้หอคอยสูง 1 ศอก   ว้าง 1 คืบ โดยเมื่อทำเสร็จและจะต้องวางขวดน้ำพลาสติกได้ 1 ขวด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคี มีการแก้ปัญหาและวางแผนร่วมกัน

6.สถานียิ่งต่อยิ่งยาว

ลักษณะการเล่น   ผู้เล่นจะต้องนำสิ่งของที่มีอยู่ในร่างกายนำมาต่อกันให้ยาวมากที่สุด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นได้มีการเสียสละในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

7.สถานีตักน้ำรั่ว

ลักษณะการเล่น จะมีภาชนะตักน้ำที่มีรูรั่ว ผู้เล่นจะต้องส่งน้ำต่อ ๆ กันไปให้ไปถึงภาชนะที่ใส่น้ำเพื่อวัดปริมาณที่ผู้เล่นทำได้ให้ได้มากที่สุด

                วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เล่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

8.สถานีห่วงดวงใจ

ลักษณะการเล่น   แจกก้านลูกโป่งให้กับสมาชิกทุกคน(ยืนเป็นแถวซิกแซก) แล้วนำก้านลูกโป่งมาใส่ระหว่างหัวเข่าโดยใช้เข่าหนีบไว้ มือไขว้หลัง แล้วให้ผู้แทนกลุ่มนำห่วงไส้ให้กับก้านลูกโป่งคนแรกแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนต่อไป คนสุดท้ายต้องนำห่วงไปวางในภาชนะที่เตรียมไว้ให้ทำในลักษณะเดียวกันจนกว่าเวลาที่กำหนด

                จุดประสงค์   การทำงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ / เป้าหมาย 

9.สถานีโอ้ลูกรัก

ลักษณะการเล่น  จะมีลูกโป่งใส่น้ำ ( สมมุติว่าเป็นลูก )   ให้ผู้ส่ง ( แม่จ๋า )  โยนลูกไปให้ผู้รับ ( พ่อจ๋า )  ให้ได้จำนวนลูกมากที่สุดตามเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการรับส่งมอบงานในการสื่อสารติดต่อประสานงานอย่างถูกวิธี

10.สถานีเป้าหมายเดียวกัน

ลักษณะการเล่น   จะมีผ้ายาง  1 ผืน เป็นวงกลมและมีเชือกจับประมาณ  10 -15 เส้น และในผ้าจะมีหลุม 20 หลุม  และมีลูกเทนนิสให้  ทางครูฝึกจะโยนลูกเทนนิสไปในผ้ายางแล้วให้ครูฝึกบอกว่าจะให้ลงหลุมไหน  แล้วให้ทุกคนช่วยกันเอาลูกเทนนิสลงหลุมตามที่ครูฝึกกำหนด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักพุดคุยในการทำงานกันและระมัดระวังในการทำงาน

11.สถานีเทสนิสเจ้าปัญหา

ลักษณะการเล่น   มีไม้เทนนิส และลูก พร้อมตะกร้าที่ผูกเชือกไว้รอบตะกร้า และให้ผู้เล่นทั้งหมดจับเชือกที่ตะกร้า และมีหนึ่งคน(แล้วแต่สมาชิก) ตีลูกเทนนิสให้ลงตะกร้า ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์    ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

12.โบว์ลิ่งมหาสนุก

ลักษณะการเล่น   ผู้เล่นยืนเรียงเป็นแถวตอน มีลูกบอล 1 ลูก ใช้กลิ้งไปให้ชนกับอุปกรณ์ที่เราตั้งไว้ด้านหน้า (ขวดนม ขวดใหญ่ 5 ขวด) ชน 1 อัน ได้ 1 คะแนน ทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นตั้งเป้าไปสู้เป้าหมายเดียวกันมีการวางแผนและรอบคอบในการทำงาน

13.สถานีชื่อลอยฟ้า

ลักษณะการเล่น   ผู้เล่นจะต้องเขียนชื่อของตัวเอง ลงบนคลิปบอร์ดที่ทางเราจัดให้   แต่คลิปบอร์ดจะมีความสูง  ประมาณ  2  เมตร 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เล่นได้มีการเสียสละ และไว้ใจในเพื่อนร่วมทีม

ขั้นตอนการปฏิบัติ   

–  เริ่มรวมกลุ่มที่จุดรวมพล  และวิทยากรจะดำเนินการสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมอีกครั้งให้กับพนักงานก่อนเข้าสู่สถานี

–  แบ่งกลุ่ม  ตั้งชื่อทีม และเพลงประจำกลุ่ม

–  ปล่อยเข้าสู่สถานีการวอล์คแรลลี่

–  เมื่อภารกิจจบครบทั้ง ทุกสถานี ให้รวมกันที่จุดรวมพล

–  สรุปภารกิจ  ประกาศผล   มอบของรางวัล